Nyereményjáték az idei Szakmák Éjszakáján Székesfehérváron!

2018.04.17-én 10:00-kor NYERTEST HIRDETÜNK!
Szakmák Éjszakája 2018 – SZFSZC Facebook nyereményjáték játékszabályzat

 

I. A Szervező

 

Szervező:   Székesfehérvári Szakképzési Centrum

székhelye:   8000 Székesfehérvár Budai út 45.

Lebonyolító:   Székesfehérvári Szakképzési Centrum

székhelye:   8000 Székesfehérvár Budai út 45.

 Szervező végzi a „Szakmák Éjszakája 2018 – SZFSZC „elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – teljes körű lebonyolítását.

 A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása a Szervező által, az adatok egyeztetése a Lebonyolítók által fog történni.

 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-142590/2018.

 

II. Játékfeltételek

 

Ha szeretnél egy Lenovo tabletet nyerni, nincs más dolgod, mint nyilvánosan megosztani a Szakmák Éjszakája 2018 – Székesfehérvár Facebook eseményt,ide az eredeti poszt alá kommentelni , hogy ” osztva ” ,illetve egy kép feltöltése valamely helyszínről #széjfehérvár megjelöléssel, a megosztott poszt alá.

 

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

 

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói,

megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

 A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

 Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/SzekesfehervariSZC/ oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

 A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett

utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

 A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

 A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a Székesfehérvári Szakképzési Centrum hivatalos

magyarországi oldalát, amely a https://www.facebook.com/SzekesfehervariSZC/ alatt található. A Szervezőnek joga van az esemény oldalát moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy szexet ábrázoló fényképet, ide értve aktusra utaló fényképeket azonnal törölni. Továbbá a Szervezőnek joga van a rasszista vagy más általában elfogadhatatlan közléseket tartalmazó kommenteket, postokat és fotókat azonnal törölni az oldalról. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

 

II/B. A Játék menete

 

A játékos hozzászólásban releváns és helyes választ ad a posztban található kérdésre, ami a

https://www.facebook.com/SzekesfehervariSZC/ oldalán található 2018. március 13. 22:00-től Jelen játékban releváns válasznak számít egy helyszíni fotó feltöltése és/vagy #szejfehervar megjelöléssel való ellátása.

 

III. A Játék időtartama és a nyeremények

A Játék időtartama:

 kezdete: 2018.03.13. 22.00

 vége: 2018.04.13. 22.00 

 

Nyeremények: 1db Lenovo tablet

A Nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható. A Nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékos semmilyen további igényt nem érvényesíthet; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. 

 

IV. Nyertesek kiválasztása

Az eseményt megosztók és képet (#széjfehérvár) feltöltők közül véletlenszerű sorsolással választjuk ki a nyertest, akinek a nyereménye 1 db Lenovo tablet lesz.

 A sorsolás időpontja: 2018.04.16 Hétfő 10:00

 A nyerteseket a promóciós poszt alatti komment szekcióban hozzuk nyilvánosságra a játék lezárása után 3 munkanapon belül, valamint a https://www.facebook.com/SzekesfehervariSZC/ oldalon tájékoztatjuk.

 A nyertes, neve közzétételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles elküldeni postázási címét Facebook üzenetben a nyeremények átadásáról történő egyeztetés lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

 

 V. Értesítés, nyeremények átvétele

 

A nyereményeket a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban lehet átvenni, melynek részleteiről értesítjük a nyertest.

..:: Adatkezelési Szabályzat letöltése ::..